program č. 1 výpočet kubatury ložiska (Mikoláš)

program č. 2 technologický postup trhacích prací malého rozsahu (Mikoláš)

program č. 3 návrh zemědělské rekultivace (Mikoláš)

 

.