Tady je nějaký výpočet pásového dopravníku.

 

 

 

Doprava v dolech a lomech.

 

 1. Význam, rozdělení a cíle dopravy
 2. Mechanicko-fyzikální vlastnosti těživa
 3. Výpočet dopravního výkonu
 4. Základní pohybová rovnice
 5. Požadavky hlavních hornických procesů na dopravu
 6. Základy teorie přenášení sil třením
 7. Určování tažných sil v nekonečném tažném prvku
 8. Lano, řetěz, dopravní pás jako tažné prvky
 9. Princip a hlavní části pásového dopravníku
 10. Technologické příslušenství pásového dopravníku
 11. Základy teorie a výpočtu pásového dopravníku
 12. Lanopásový dopravník
 13. Princip a hlavní části hřeblového dopravníku
 14. Technologické příslušenství hřeblového dopravníku
 15. Základy teorie a výpočtu hřeblového dopravníku
 16. Článkový dopravník
 17. Vibrační dopravník
 18. Doprava v potrubí
 19. Doprava vlastní tíhou
 20. Konstrukce a základní výpočty kolejové trati
 21. Lokomotivy
 22. Tažená kolejová vozidla
 23. Stanovení jízdních odporů kolejového vozidla
 24. Základy trakčních výpočtů
 25. Stanovení počtu kolejových vozidel
 26. Doprava lanem. Vrátky, poháněcí stanice s třecím kotoučem
 27. Visutá lanová dráha
 28. Závěsná doprava
 29. Speciální pozemní dráha
 30. Automobilová doprava
 31. Zásobníky a jejich uzávěry
 32. Základní výpočty zásobníků
 33. Těžní zařízení, rozdělení klasifikace
 34. Těžní stroje
 35. Dopravní nádoby
 36. Těžní věže a těžní jámy
 37. Oběhy vozů
 38. Plnící a vyprazdňovací stanice skipů

 

.