Hornická hymna
HORNICKÝ STAV BUDIŽ VELEBEN
Slavnostně1. Hornický stav budiž velebený,
hornický stav to je naše slast,
byť postrádal třeba světlo denní,
činí vše jen pro svou drahou vlast.

Refrén: /: Ano, synům všech dolů i všech bání
vlídně ruku k přátelství dej!:/
/: Jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj hornický stav!:/

2. Neslyšíte zvonku jasné znění,
neslyšíte, klepačka nás zve?
Nuže, bratři, k dolu bez prodlení,
Ať "Zdař Bůh" zaznívá tam i zde.

Ref.: Ano, synům …

3. A když práce naše dokonána
a dobyt je přebohatý kov,
odměna nám za to budiž dána,
věnec slávy ověnčí náš rov.

Ref.: Ano, synům…

 

 

 

 

 

 

 

 

.