Zpět na hlavní str.

 

Prokopovy obrázky

Karmíny

 

Hornická hymna
Již opět z věže zaznívá
Když práce velký hlas

Na silnici do Prášil
Kahanec na palci
Již dozněl zvonku hlas
Kamarádi, dolů sfárejme
Cestička k Mayrovce
Přijď k dolu
Vstávaj Jano hore
Vy havrani umazaní
My karbonáři veselí
Snad je to přece jen možná věc
Nědaleko Bohumína
V jednym dumku na Zarubku
Kanafaska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.